Må ha hjelp fra storebror til å være egen kommune

Alta kommune gir lovpålagte tilbud for nabokommuner, som sier nei til sammenslåing.

FÅR HJELP: Ordfører Johan Vasara får en hjelpende hånd fra Alta og ordfører Monica Nielsen for å levere et tjenestetilbud i Kautokeino som har blitt vanskeliggjort på grunn av problemer med å skaffe fagfolk. Vasara betegner Alta kommune som en god storebror som er med å sikre Kautokeino som en selvstendig kommune.  

nyheter

Både Kautokeino, Kvænangen og Loppa kommune takket nei til frieriet fra Alta. I dag får de et fullverdig tjenestetilbud til innbyggerne ved at storebror Alta kommune påtar seg stadig flere lovpålagte og viktige tjenester for kommunene.