Ida vil at datteren skal begynne i samiskklassen, men her har det ikke startet nye barn på to år

Samisk første- og andreklasse mangler på Komsa. Da kan dukketeater være lokkemat.

VIKTIG Å BEVARE SPRÅKET: Ida Benedicte Dahle, her sammen med mannen Johan Nils Erik Skum og datteren Ingrid Dahle Skum. Foreldrene vil at Ingrid skal gå på skole med samisk som førstespråk og derfor velger de Komsa. Her er de på teaterforestilling hos samiskklassen.  Foto: Astrid Krogh

nyheter

Per i dag er det kun klassetrinnene 3, 4 og 5. trinn igjen på skolen. Totalt er de 11 elever. Fra høsten håper Ida Benedicte Dahle at datteren Ingrid skal få begynne i første klasse på Komsa, men for å få til det har hun drevet med rekruttering selv.