Store forskjeller mellom landets videregående skoler – Finnmark ligger under landssnittet

Årets skolebidragsindikator viser store sprik mellom landets fylker og hver enkelt skole. Oslo sikrer seg jumboplassen, mens Hedmark topper målingene.

Nylig fikk kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner en rapport om den videregående opplæringen, utarbeidet av Lied-utvalget. Rapporten peker på viktige utfordringer når det gjelder å gjøre videregående mer relevant og motiverende for elevene. Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix 

nyheter

– Det er store variasjoner mellom fylkene, og store forskjeller mellom skolene i samme fylke. Det er viktig å være åpen om resultatene, slik at skoleeiere kan se seg selv i kortene og bli bedre, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).