TGR utvikler Fefo-område

Privat utbygger skal utvikle 375 dekar stort område for Fefo.

ENORMT OMRÅDE: Opsjonsavtalen TGR har fått med Fefo omhandler et areal på 375.000 m2 og starter nedenfor skiferbruddene i Detsika og strekker seg heltmot Russekysten.   Foto: Fefo

nyheter

TGR Eiendom er selskapet til Tømrer Gøran Romsdal AS. Foreløpig er det kun skrevet en opsjonsavtale. Den gir TGR mulighet til å utvikle området som er avsatt i kommuneplanen og ligger tett på skiferområdet i Detsika, nærmere bestemt i lavere areal på høyre side av veien når en kommer kjørende opp mot Detsika fra Sorrisniva.


I dette skiferområdet er det OK med camping

Skiferlaget «tvunget» til å tillate kommersiell caravanoppstilling og scooterparkering i Detsika.

 

– Det er inngått opsjonsavtale med TGR Eiendom AS i påvente av at rettighetshaver utarbeider reguleringsplan for området, som er i tråd med kommuneplanens arealdel. I henhold til avtalen gis TGR Eiendom AS førsterett til festetomt for caravanoppstilling og utbyggingsrett til fritidsboliger i opsjonsområdet, dette forutsetter vedtatt reguleringsplan, sier  grunnforvalter Jens Eide Hatteland i Fefo.

Altaposten har tidligere skrevet at TGR Eiendom er i gang med planlegging for en utbygging av området. Bedriften ønsker å bygge ut en helhet bestående av 84 hytter/fritidsleiligheter og legge til rette for 75 caravanplasser. Formålet med planen er å tilrettelegge for ny, spredt fritidsbebyggelse og konsentrert fritidsbebyggelse. Nye tilrettelagte caravanplasser med serviceanlegg og snøscootergarasjer, næringsområde i tilknytning til caravan og mekansik service av snøscootere. Parkeringsplasser, infrastruktur, samt sikre store arealer med vegetasjon som skog.

Ifølge kommuneplanens arealdel skal det avsatte området kunne ha 15 hytter/frititidsboliger, samt maksimalt 50 oppstillingsplasser for caravan. Avtalen TGR har inngått med Fefo ligner mye på avtalen for Bollosæter som SB2 Utvikling fikk. Salgspris på «tomtene» her har variert fra en halv million til 800.000 kroner. I tillegg må hytteeierne betale fra 12.000 til 18.000 kroner i årlig festeavgift til grunneier Fefo. Fefo er nå i ferd med å se om festeavgiften beregnet ut fra markedspris er satt for høyt.