Sendte regningen til Nussir

Reinbeitedistrikt 22 Fiettar mener Nussir ASA bør betale kostnadene.

Illustrasjonsfoto, fra gamle Folldal verk.  Foto: Rolf Edmund Lund

nyheter

Advokatselskapet Brønner & Co DA, har sendt brev til gruveselskapet Nussir på vegne av sin klient, reinbeitedistrikt 22 Fiettar. Advokatfirmaet mener reindriftsutøverne har krav på å få dekket sine advokatsalærer fordi Brønner & Co mener dette fremkommer av ekspropriasjonsloven.