Risikerer 250.000 kroner i støv-bot

Dårlig luft i Nordens Paris

RISIKERER BOT: Tromsø kommune er i miljødirektoratets søkelys etter at de har unnlatt å levere en tiltaksplan mot støvforurensing innen fristen.   Foto: Wikipedia

nyheter

Tromsø kommune risikerer 250.000 kroner i bot fra Miljødirektoratet fordi de ikke har klart å levere en tiltaksplan mot luftforurensing innen fristen.

Bakgrunnen er at kommunen overskred den tillatte grenseverdien ved dårlig luftkvalitet i 2016. Derfor ba direktoratet Tromsø om å utarbeide en tiltaksplan, skriver Nordlys. Firsten for å levere planen ble satt til 31. oktober i år, to år etter overskridelsene, men kommunen klarte ikke å levere.

Nå har de bedt om utsettelse av fristen fram til neste sommer, noe Miljødirektoratet har akseptert. Samtidig vanker det 250.000 kroner i tvangsmulkt om kommunen ikke leverer innen 31.oktober neste år.

«For å sikre at dere oppfyller forpliktelsen til å levere en tiltaksutredning, varsler vi at vi kommer til å vedta en tvangsmulkt som vil løpe dersom tiltaksutredningen ikke utarbeides og leveres», heter det i et brev fra Miljødirektoratet til Tromsø kommune.

«Etter Miljødirektoratets oppfatning gjenstår det et betydelig arbeid for å lage en tilfredsstillende tiltaksutredning for bedret luftkvalitet i Tromsø», skriver direktoratet videre.

Det som gjenstår før kommunen kan lage en tiltaksplan, er i grove trekk en modulering av støvspredning i Tromsø, ifølge klima-, miljø- og landbrukssjef Lars Ferdinan Øvergaard. Han tror Tromsø vil rekke den nye fristen.

(©NTB)