Oktober ble en god måned for landsdelens overnattingssteder

Økning i nord, mens landet totalt er tilnærmet uendret.

Her er bilde fra Sandland Brygge, som ligger i Loppa kommune.  Foto: Reiseliv i nord

nyheter

Det var hele 237 599 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i oktober, skriver Reiseliv i nord i en pressemelding.

Det er en økning på fire prosent, sammenlignet med oktober 2017. Norge totalt var tilnærmet uendret i forhold til fjoråret.

Også utenlandstrafikken økte i oktober, med syv prosent. Landet i sin helhet hadde her en økning på to prosent.

NHOs regiondirektør Ole Hjartøy sier det er gledelig å registrere fortsatt økning i utenlandstrafikken til Nord-Norge og Svalbard. 

– Det er også positivt å registrere at hotellenes losjiomsetning har økt i alle fylkene, sier Hjartøy.