– Bør varsle søksmål

Stortinget vedtok sammenslåing for tredje gang.

GIR SEG IKKE: Gruppeleder Remi Strand slår seg ikke til ro med et nytt nei fra Stortinget. Han ønsker en rettslig oppfølging.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Gruppeleder Remi Strand i Finnmark Ap mener fylkeskommunen må varsle staten om et mulig søksmål for å få opphevet sammenslåingen med Troms.

KrF holdt fast på støtten til regjeringspartiene. Dermed ble Senterpartiets forslag om å oppheve sammenslåingen av Troms og Finnmark og oppløse storfylket Viken ikke vedtatt i Stortinget torsdag.

Kampen er likevel ikke over, mener Strand. Han viser til at en juridisk utredning som konkluderer med at Finnmark fylkeskommune «har gode rettslige argumenter for at Stortingets vedtak av 8. juni 2017 om å slå sammen Troms og Finnmark er ugyldig».

– Etter min mening bør prosessvarsel sendes staten. Stortinget bør etter min mening ikke treffe denne typen fundamentale tvangsvedtak mot befolkningen i Finnmark og Troms når vedtaket er befengt med ulovligheter, sier Strand til NTB.

Saken skal behandles av Finnmark fylkesting 12. og 13. desember.

Et prosessvarsel er et varsel om at man vurderer å bringe en sak inn for domstolsbehandling og gir motparten adgang til å redegjøre for sitt syn før man tar en beslutning. (©NTB)