– Få en profesjonell utredning av konsulentfirma

Foreldregrådet ved Máze barnehage mener utregninger kommunen har gjort er feil.

VIL IKKE SLÅ SAMMEN: Foreldregruppa i Máze barnehage vil ikke at politikerne skal slå sammen skole og barnehage. De mener dette blant annet kan føre til fraflytting fra bygda.   Foto: Ellen Anne Hætta

nyheter

Kautokeino kommune har besluttet å utrede effekten av å slå sammen barnehage og skolen i Máze. Det møter stor motstand fra foreldrenrådet i barnehagen.