Fjerner kraft-rabatten politikerne ga Statkraft

Flertall for å hente inn millioner fra Statkraft.

MÅ BETALE: Statkraft og Alta Kraftverk mister de gunstige vilkårene ha har hatt i ti år når det gjelder eiendomsskatt. Nå øker Alta kommune skattesatsen fra 6,0 til 7,0 promille, noe som betyr at skatteregningen til Statkraft øker med milllionbeløp.   Foto: Altaposten

nyheter

Da kommunestyret i 2009 retakserte eiendommene og økte eiendomsskatten valgte flertallet å skjerme næringslivet. Vinneren var Alta Kraftverk/Statkraft som fikk en rabatt verdt flere millioner kroner da skattesatsen for verker og bruk ble satt ned fra 7,0 til 5,5 promille. Nå er det flertall for å gå til lovens maksimumssats 7,0 promille.