Fastlegene elsker jobben, men slites til alle kanter

Listene er fulle og for dem som ikke har fastlege er situasjonen prekær. Å bytte lege i Alta er helt umulig.

MER TID: Ingunn Heggheim og Turid Blomsø er glad i jobben sin og ønsker å fortelle at det er et godt og viktig yrke. De bare trenger mer tid til pasientene. I Alta ber de om flere fastlegehjemler for å få ned pasientlistene.   Foto: Astrid Krogh

nyheter

– Det skjer fortere uheldige ting når en pasient ikke har den samme legen som følger en opp, sier Peder Halvorsen. Han er fastlege ved Byhagen legesenter, sammen med blant annet Ingunn Heggheim og Turid Blomsø.