Jovsset-saken

Får drahjelp fra stortingspolitikere

Tre partier med støtte til Jovsset

FÅR STØTTE: Jovsset Ante Sara får støtte fra flere opposisjonspartier på Stortinget.   Foto: Privat

nyheter

SV, Ap og Sp fremmer forslag om å utsette nedslaktingen av reindriftsutøverens flokk.I en pressemelding fra Ap fremgår det at de tre partiene anledet av SVs Torgeir Knag Fylkesnes løfter Jovsset-saken inn i næringskomiteen.

Medlemmene mener sammen at det vil være rett å avvente vurderingen fra FNs menneskerettighetskomite. Dette selv om Høyesterett har avsagt endelig dom i saken.


Jovsset-saken

– Tiden inne for at også han må etterkomme kravet

Direktoratet klar på at det er uaktuelt å vente på FN.

 

«Stortinget ber regjeringen avvente eventuell iverksettelse av tvangstiltak i saken om reintallsreduksjon til FNs menneskerettighetskomite har behandlet saken», heter det i forslaget fra medlemmene.

Sametingsrepresentant Ronny Wilhelmsen (Ap) er godt fornøyd med dette:

– Det finnes ingen gode grunner til hvorfor myndighetene ikke skal vente til saken er behandlet av FN.


– Jeg lurer på hvor mye han kan tåle

Bekymret for lillebrorens helse.