Dette kan koste deg 400.000 kroner

Gebyr for ulovlig anlagte industriområder og lagerplasser kan komme opp i nær en halv million kroner.

VARIG VERNET: Rett ved siden av Tverrelva, som er miljøsikret av Stortinget gjennom varig vern, har kommunen funnet denne industustri- og lagringstomta over rundt fem mål. Denne er bare en av et tosifret antall ulovlige industriområder som er avdekket.  Foto: Alta kommune

nyheter

Alta kommune har allerede dokumentert et tosifret antall ulovlige industriområder og lagerplasser. I tillegg kommer ulovlig fritidsaktivitet i skiferfjellet. Spesielt nevnes Stilla og Detsika hvor hytter og fritidshus er etablert, og områder som brukes til faste oppstillingsplasser for campingvogner og gumpier.