– Tør ikke ta kundene med hit. Jeg skjemmes over hvordan det ser ut

Sjefen i skiferlaget etterlyser tiltak.

SKJEMMES: Direktør i Alta Skiferbrudd, sier at han ikke tar med kunder i skiferfeltene fordi han skjemmes av måten næringen ivaretas med hensyn til at fritidsaktivitet spiser seg rett inn i næringsområdene og umuliggjør framtidig uttak av ressursen. Fotoet er fra Detsika og et område planutvalget i august åpnet for en privat caravanoppstillingsplass og scootergarasjer.  Foto: Alta kommune

nyheter

Ordfører Monica Nielsen hadde invitert styreleder og daglig leder i Alta Skiferbrudd AL, Jon Vegar Holten, for å orientere formannskapet om en utvikling både Holten og næringen er dypt bekymret over.