Vil ha rikspolitikere nordover til løvens hule

– Forslaget er ikke i samsvar med virkeligheten.

HAR SENDT INVITASJON: Randi Karlstrøm i ForFinnmark har sendt invitasjon til møte. 

nyheter

Det er leder Randi Karlstrøm i organisasjonen ForFinnmark som inviterer et politisk firkløver til Vadsø neste uke.

Fremmet forslag

Det er stortingsrepresentantene André N. Skjelstad (V), Norunn Tveiten Benestad (H), Kari Kjønaas Kjos (FrP) og Torhild Bransdal (KrF) som inviteres nordover for å stå til rette for sitt forslag om å frata Finnmark fylkesting myndighet til å velge valgstyre

– Vi registrerer at dere ønsker å frata lokale, demokratisk valgte myndigheter deres suverene og demokratiske rett til å styre sine egne valg etter lovene, uten innblanding fra sentrale myndigheter, og at dere har levert Representantforslag 44 L (2018–2019), til Stortinget, heter det i invitasjonen og utfordringen fra Karlstrøm.

Er i stand til å oppnevne valgstyre

I forslaget heter det at de vil gi «…Kongen fullmakt til å gi nærmere regler og gjøre unntak fra lov og forskrift når det er nødvendig for å gjennomføre vedtak om sammenslåing…».

– Begrunnelsen for initiativet skal være en bekymring for de ansattes situasjon i fylkeskommunen og at innbyggerne i Finnmark ikke skal kunne stemme ved det kommende fylkestingsvalget i 2019. Vi tror at Finnmark fylkesting er i full stand til selv å oppnevne et valgstyre og på vanlig måte gjennomføre valg til neste fylkesting, er svaret fra ForFinnmark, og fastlår:

Skal orientere

– Etter vår oppfatning er ikke argumentene for forslaget i samsvar med virkeligheten. Derfor vil vi invitere dere til et møte i Vadsø der vi orienterer dere om situasjonen i Finnmark og der dere får redegjøre for begrunnelsen for vedtaket.

Møtet har de satt til 11. desember.