Sju vil rydde  i kullgruvene

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS er pålagt å avslutte gruvedrift i Lunckefjell-gruva på Svalbard.  

SKAL RYDDES: Store Norske er i gang med et stort miljøprosjekt på Svalbard og skal rydde ut av Lunckefjellgruva og tilbakeføre området til naturen.  Foto: Bjarki Friis, Store Norske

nyheter

Fristen for å levere anbud på å bringe det gamle gruveanlegget tilbake til naturen, som Store Norske omtaler som «et stort miljøprosjekt», gikk ut i dag og det meldte seg sju interesserte entreprenørbedrifter.