Rektor om samisk sykepleierutdanning: – vi er veldig glade for å få dette på plass

Regjeringspartiene og Krf sikrer penger til samisk sykepleierutdanning i Kautokeino.

EN GLEDENS DAG: Rektor ved Samisk høgskole, Gunvor Guttorm (innfelt) sier at de lenge har jobbet for å få på plass en sykepleierutdanning for samisktalende.  Foto: Magne Kveseth / Samisk høgskole

nyheter

Som Altaposten kunne melde torsdag morgen, er regjeringspartiene og Krf er enige om å sikre sykepleierutdanning på samisk, og om å bevilge midler til 25 studieplasser til dette. Tilbudet gis via et samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet og Samisk høgskole, og vil bestå av 25 deltidsstudieplasser. I tillegg til studieplassene, gis det midler til utviklingskostnader til Samisk høgskole, for oppbygging av studiet. Til sammen utgjør dette om lag 2 millioner kroner i 2019. Utdanningen vil etter det Altaposten erfarer plasseres i Kautokeino og til Samisk høgskole.