Signerer ikke avtale før spørsmål om eiendomsskatt er avklart

Styret i Fefo står fast på å koble Skillemo Industriområde til fritak for eiendomsskatt.

LØSNINGSORIENTERT: Direktør Jan Olli mener Finnmarkseiendommen har vært opptatt av å finne gode løsninger for Skillemo industriområde. 

nyheter

Det har vært sterke reaksjoner i Alta-samfunnet etter at Fefo-direktør Jan Olli innstilte på et ultimatum; Uten at Fefo får en avtale om å slippe eiendomsskatt for årene som har vært og framtidig skatt på Skillemo industriområde, skulle styret si nei til å signere en framforhandlet avtale. I onsdagens styremøte i Finnmarkseiendommen (Fefo) ble det gjort et vedtak om at den framforhandlede avtalen ikke signeres før spørsmålet om eiendomsskatt er avklart.