– Fremmer vårt nordlige perspektiv

Ni kunstnere i Finnmark håper på flerårige arbeidsstipend.

SØKER STIPEND: Laila Kolostyak, som i en årrekke har lært ungdom i Alta å lage iskunst, er en av søkerne til det to-årige filmarbeiderstipendet.   Foto: Reiulf Grønnevik

nyheter

4. desember skal hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel i Finnmark fylkeskommune avgjøre hvem som skal få arbeidsstipend i kunst og filmsjangeren.

100.000 kroner pr år

Stipendene ble utlyst tidligere i høst, og fagjuryene har levert sine anbefalinger til utvalget. Felles for stipendene er at utøverne må bo og ha sin virksomhet i Finnmark. Det treårige arbeidsstipendet, som er for billedkunstnere og kunsthåndverkere, tildeles én kunstner som vil motta 100.000 kroner per år fram til 2021. Stipendordninga har siden 1989 gitt ti kunstnere stipendet. Ved forrige tildeling var kunsthåndverker Peter Rust fra Kautokeino utvalgt.

– Ordninga er et godt virkemiddel og bidrar til å styrke kunstnere i Finnmark sine muligheter til å arbeide med og utvikle seg innenfor sine fagområder, noe som igjen kan bidra til at folk i Finnmark kan få gode kunstopplevelser. Formålet er å styrke en finnmarkkunstners mulighet til å prioritere arbeidet med sin kunst, og å utvikle seg innenfor sitt fagområde, opplyser hovedutvalget.

Søkere til stipendet er: Sigfrid Ingebjørg Hernes (Alta), Andreas Holtung (Kokelv), Marit Anne Iversdatter Sara Maidas (Kautokeino), Hilde Skancke Pedersen (Kautokeino) og Silje Figenschou Thoresen fra Kirkenes.

To fra Alta

Det skal også deles ut to filmarbeiderstipend som skal gå til en etablert og en nyetablert filmarbeider. Stipendene er toårig og mottakerne får 75. 000 kroner pr år. Søkere til filmarbeiderstipendene er: Laila Kolostyak fra Alta og Frode Kristiansen fra Honningsvåg som er under kategorien etablerte filmarbeidere. De nyetablerte som håper på stipendet er Linn Henriksen fra Alta og Skjalg-Helmer Vian fra Vadsø.

Filmstipendordninga har eksistert siden 2008. 12 filmarbeidere har mottatt stipend. Ved forrige tildeling var det Ken Are Bongo (etablert) og Kristin Nicolaysen (nyetablert) som fikk stipendet.

– Ordninga er et godt bidrag til utvikling av filmmiljøet i fylket. Filmarbeidere i Finnmark gjør en viktig jobb for å fremme vårt nordlige perspektiv og bidrar til bransjebygging og kompetanseheving, opplyser hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel.