«Fattige» kommuner kan få 292 millioner til barn

Organisasjoner i kommuner med mange lavinntektsfamilier kan søke statlige midler. Men ordningen er for byråkratisk mener Kautokeino-ordføreren.

LAVINNTEKT: Kautokeino kommune skal hjelpe lag og foreninger med å søke tilskudd fra Bufdir til ulike aktiviteter som bidrar til å jevne ut forskjellene mellom barn og ungdom i kommunen. Poenget er at tydelige skiller i familieinntekter ikke skal gå ut over hvilke aktiviteter barna kan delta på. Illustrasjonsfoto.   Foto: pxhere.com

nyheter

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) regner med at regjeringen bevilger 291,9 millioner kroner til en ordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier og lyser nå ut disse pengene for søknad om tilskudd.