– Dette er ulvespor

Hans Ole Eira i Lákkonjárga reinbeitedistrikt er fortvilet etter å ha oppdaget ulvespor ved flokken.

Oppdaget ulvespor i Láhpoluoppal  Foto: Hans Ole Eira

nyheter

– Det var på lørdag jeg oppdaget ulvesporene, og jeg er hundre og tjue prosent sikker på at det er ulv, sier reineier Hans Ole Eira. Han står ute, en mil sørøst fra Láhpoluoppal.