Beste sjølaksefisket på ti år, men i Finnmark gikk fangsten ned

Illustrasjonsfoto.  Foto: Odd Magne Haugen

nyheter

Fiskelykken hva angår sjølaks og sjøørret har vært stor i Norge i år. I Rogaland og Vest-Agder har fangsten nær doblet seg siden forrige sesong.

Den samlede fangsten av sjølaks og sjøørret for sesongen 2018 kom på 323 tonn laks og 5 tonn sjøøret. Det er en økning fra året før på 11 prosent for laks og 9 prosent for sjøørret, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I det største fylket for sjølaksefiske, Finnmark, gikk fangsten ned 5 prosent fra året før, til 132 tonn. Finnmark står alene for 40 prosent av det totale laksefisket i sjøen. Også i Trøndelag opplevde fiskerne en nedgang på 5 prosent. I alle andre fylker økte derimot fangsten.

Rogaland og Vest-Agder nær doblet fangsten for sjølaks i årets sesong sammenlignet med fjoråret. Fiskere i fylkene dro inn henholdsvis 27,3 og 27,5 tonn i 2018 og medvirket med det kraftig til at resultatet på landsbasis ble det beste på ti år.