– Jeg vil beklage overfor elever og ansatte. Dette er uttrykk for en pill råtten skolestruktur

Kristen Albert Ellingsen (H) vil løfte strukturdebatten heller enn å rive ned velfungerende studietilbud ved de større skolene.

OPPGITT: Kristen Albert Ellingsen (H).  Foto: Tom Skoglund / Arkiv

nyheter

I fredagens møte i Hovedutvalget for kompetanse møter Kristen Albert Ellingsen (H) med en klar formening om at forslaget om å bygge ned tilbudet i Alta er feil. Det er nemlig fylkets største skole som får svi dersom administrasjonen får det som de vil. 2,5 klasseressurser i minus ligger an til å bli realiteten for skolen, øvrige skoler får økning (Hammerfest, Kirkenes og LOSA-tilbudene) eller står på stedet hvil.