Kjørte i gang stor lete- aksjon, fant dement mann inne på institusjonen

…men både politiet og rådmannen roser de som slo alarm.

SKAL MELDE FRA: Rådmann Marion Høgmo mener rutinene ble fulgt.  Foto: Magne Kveseth

nyheter

Politiet satte i gang en storstilt leteaksjon i Øksfjord på ettermiddagen/kvelden den 28. oktober. Bakgrunnen for aksjonen var melding om at en dement mann var savnet fra en institusjon her.

Sammen med politiet gikk brannvesenet, helsevesenet, Sivilforsvaret, Røde kors og kystvaktskipet KV Farm i gang med letingen.

Mannen ble funnet på kvelden. Han hadde etter Altapostens opplysninger gått inn på et annet rom på samme institusjon, hvor han hadde lagt seg for å sove.

Skal melde fra

Rådmann Marion Høgmo sier hun ikke kan kommentere detaljene i Altapostens opplysninger. Men hun mener rutinene ble fulgt:

– Kriseplan tilsier at man skal melde ifra når man oppdager at en person er savnet.

– Ville det ikke vært naturlig å sjekke grundig på institusjonen?

– Det er veldig naturlig, og det ble også gjort her. Man iverksatte leting innendørs og utendørs. Både i bygningen tilhørende institusjonen og andre bygninger og steder som kan ha vært innenfor vedkommendes rekkevidde. Vedkommende ble funnet, det er det viktige her. Jeg synes det er bra at det ble iverksatt en leteaksjon så raskt, sier Høgmo.

Viktig å starte raskt

Heller ikke stabssjef Tarjei Sirma-Tellefsen hos Finnmark politidistrikt vil dele ut kritikk til de som slo alarm og dermed satte i gang den omfattende leteaksjonen:

– Nei, tvert imot. Vi har en god del empiri som tilsier at det er viktig å «trykke på den store knappen» og sette i gang leteaksjoner så fort som mulig, særlig når man snakker om demente og barn under syv år. Det viser seg heller at det offentlige historisk sett har vært for defensive i forhold til å skru på alarmen og sette i gang leteaksjoner. Sånn sett er det bra at man her valgte å slå alarm, til tross for at det i etterkant viste seg å være en bom, sier Tellefsen.

Letemannskapene jobber nemlig ut fra siste sikre observasjon, for så å regne ut hvilke ruter vedkommende kan ha tatt og hvor raskt hen kan ha beveget seg.

– Dess raskere varslet kommer, dess mindre søkeområde har vi å forholde oss til, sier han.

Greit å bomme

Om det konkrete tilfellet fra Øksfjord sier Tellefsen at han ikke kjenner de faktiske forhold.

– Vi vet ikke om den demente kanskje manglet fordi vedkommende var ute og gikk en gåtur, og så på egenhånd fant tilbake uten at dette ble oppdaget. Når en person mangler, så settes det i gang flere tiltak, basert på rutinene man har. Enhver organisasjon må nødvendigvis ha disse rutinene i orden, slik at man handler riktig når situasjoner oppstår. Men samtidig er det mennesker som tar sine vurderinger fortløpende mens mye skjer, mens man er usikker og stressa. Da kan man bomme.

– Men jeg vil understreke at det er greit å bomme. Det er bedre at politiet varsles en gang for mye enn en for lite. Vi har ikke så mange mennesker her i Finnmark, og vi har ingen å miste. Gjøres det menneskelige feil i en stressa situasjon, ja så greit, da var det en feil. Men der og da var det riktig å varsle og å sette i gang en leteaksjon, sier stabssjefen.

– Vi ønsker selvfølgelig ikke at folk melder unødvendig ifra og setter i gang leteaksjoner, men politiet kommer aldri til å si at folk skal unngå å varsle dersom man er usikker