Vind fra Finnmark kan gi strøm til Svalbard

Nyskapende ide lansert av Statnett.

NYE TANKER: Departementet har forslaget på bordet; vindkraft fra Finnmark kan gi miljøvennlig strøm til Svalbard.  Foto: Statnett

nyheter

Forslaget er spilt inn for Olje og energidepartementet og rapporten tar til orde for at vindkraft vil gi utslippsfri strømforsyning på Svalbard. Hydrogen basert på vindkraft er nøkkelen.

Det er initiativet Næring og Nett i Nord, med Statnett, Statkraft, Gassco, Petoro, Avinor og Enova, som er opphavet til den nyskapende ideen om framtidig strømforsyning til Svalbard.

– Forslaget innebærer å lagre vindkraften som hydrogen eller ammoniakk, for så å transportere den til Svalbard for bruk i energiforsyningen. Dersom Olje- og Energidepartementet ønsker å få utredet løsningen videre, vil en gruppe bestående av Statnett, Statkraft, Varanger Kraft, Yara og Sintef gjennomføre en mulighetsstudie på dette, melder Statnett.no.

– Med så store vindressurser i den nordligste regionen og et manglende marked for kraften, så vi en mulighet for en løsning knyttet opp mot Svalbard som må ha en ny løsning på strømforsyningen, sier konsernsjef Auke Lont.