Alta kommune har spart millioner på lavere sykefravær

Kommunalt ansatte er blitt friskere i løpet av 2018.

HALVERT SYKEFRAVÆR: For månedene juli, august og september la sykefraværet i Alta kommune på litt over fem prosent, mens det totalt for 2017 var på over 11 prosent. 

nyheter

Rådmann Bjørn-Atle Hansen avviser at han har hatt kontakt med håndspåleggere eller andre som evner å helbrede. Fakta er likevel at rådmannen fram til oktober 2018 hadde brukt over tre millioner kroner mindre i overtid og vikarbruk sammenlignet med samme periode i 2017. Den syke kommunen i nord er blitt friskere.