Retten om dømt overgriper i Finnmark: Savner sidestykke i norsk strafferett

Dømt til syv og tre års fengsel.

Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix 

nyheter

Fredag avsa Øst-Finnmark tingrett dom i saken mot et samboerpar som sto tiltalt for grove, gjentatte overgrep mot bestevennens barn, som var under skolepliktig alder. Retten mener mannen var den kontrollerende part, og idømte han syv års fengsel, skriver NRK Finnmark.

Anket dommen

Kvinnen, som ble fastslått å være lettere psykisk utviklingshemmet, ble idømt tre års fengsel - ett år betinget.

Under rettssaken ble dette samt mannens kontrollerende rolle trukket fram av kvinnens forsvarer Vidar Zahl Arntzen som en grunn til å frifinne henne helt og fullt. Retten ville ikke være med på dette.

Mannen slo selv fast i retten at det var han som tok initiativet til overgrepene, og mente ekssamboeren ikke burde straffes. Han anket dommen på stedet.

Usedvanlig utspekulert

NRK Finnmark skriver at overgrepene mot det lille barnet ble avdekket gjennom «Operasjon Mørketid», en organisert storaksjon mot en rekke personer i Finnmark, der målet var å avdekke overgrepsmateriale.

I dommen skriver retten at måten den mannlige overgriperen på en kynisk og utspekulert måte har manøvrert seg i posisjon til å begå overgrepene. «Det savner sidestykke i norsk strafferett», skriver retten ifølge NRK.

Erstatning

I tillegg til fengselsstraffene på henholdsvis syv og tre år må de to betale en erstatning på til sammen 300.000 kroner til barnet. Mannen skal betale 225.000 og kvinnen 75.000 kroner.