Påla sjefen å ta hånd om videre forhandlinger

Bak lukkede dører ba formannskapet om ny forhandlingsrunde.

SATT PÅ SAKEN: Formannskapet påla rådmann Bjørn-Atle Hansen å gå inn i forhandlingene med grunneier. Ifølge opplysninger Altaposten sitter inne med har enkeltpolitikere forhandlet om pris med grunneier.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Det handler om et areal avsatt til nytt boligfelt som kommunen selv mener kan gi 50 boenheter, men hvor en privat aktør har laget en plan hvor det er tegnet inn rundt 90enheter. Området heter Svenbakken og ligger i lisida like etter at man har passert Tverrelvdalen skole.

– Jeg ønsker ikke å si noe om hvilke vurderinger som er gjort, verken av formannskapet eller administrasjonen. Saken er unntatt offentlighet og derfor er jeg knapp i kommentarene, sier rådmann Bjørn-Atle Hansen.


Vedtok kjøp i 2014 – «glemte» vedtaket

Etter først å ha «glemt» kommunestyrets vedtak i fire år kan posisjonspolitikerne nå gjøre kuvending.

 

For dyrt?

Saken var oppe i formannskapet sist onsdag. Da var rådmannens innstilling at prisen arealeier forlangte var for høy, og at kommunen ikke burde kjøpe. Altaposten er kjent med prisforlangende var 10 millioner, eller 7,4 dersom grunneier kunne få beholde fire tomter. Litt avhengig av antall boenheter ville arealprisen bli fra 100.000 til 200.000 per enhet. Prisen på private eneboligtomter har de siste månedene skutt ytterligere i været. I privat felt i Alta omsettes nå tomter  fra 2,0 til 2,6 millioner kroner. Det har bidratt til at flere av politikerne Altaposten har vært i kontakt med er skeptisk til at kommunen overlater Svenbakken til private eiendomsutviklere og en markedspriser i millionklassen.

Bak lukkede dører vedtok imidlertid formannskapet at kommunen skulle gå en ny runde med grunneier for å se om det var mulig å få prisen ned. Rådmannen ble personlig bedt om å forhandle på vegne av kommunen.

– Jeg kan bekrefte at formannskapet ønsket at jeg skulle ta meg av forhandlingene, sier Hansen.

– Ser du mulighet for å forhandle ned prisen?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Er du i dialog med grunneieren?

– Jeg kan bekrefte at vi har restartet forhandlingene og at vi legger opp til å ha et resultat klart til kommunestyret 19. desember.


– Hva har skjedd og hva kommer av boligbygging i Alta?

– Vårt mål er tilgjengelige boligtomter til enhver tid, skriver Monica Nielsen og Ole Steinar Østlyngen.

 

Klare lovnader

Kommunestyret ga i desember 2014 administrasjonen en klar arbeidsorde om å sikre seg arealet med tanke på kommunal utbygging og en satsing på selvkosttomter. I Altaposten omtale av budsjettmøtet i kommunestyret i desember 2014 uttalte SVs Otto Aas:

– For meg var dette en stor dag. Som et lite parti opplevde vi å få gjennom et forsvarlig budsjett med alle de enkeltsakene vi har kjempet for de siste dagene. Det er takket være samarbeidet med Ap, Venstre og Arnt Ivar Pedersen, partier som har mye av æren for at Alta-samfunnet nå kan utvikles i riktig retning.

Aas anslo at budsjettvedtaket, hvor også Kvitberget boligfelt inngikk, ville utløse 100 til 150 nye eneboligtomter i løpet av få år. I dag er SV og Aas klar på at de vil kjempe for at kommunen kjøper arealet og sikrer selvkosttomter.

– Jeg kan bare svare for egen regning. Fra dag én har jeg argumentert for at Svenbakken boligfelt vil bli et av Altas fineste og mest attraktive, og at Alta kommune har hatt en unik mulighet til å gjøre det om til kommunale selvkosttomter til langt, langt under det som er dagens markedspris på boligtomter. Derfor vil jeg politisk kjempe for at vi skal si ja til  tilbudet om kjøp vi har fra grunneieren, uttalte Aas før formannskapsmøte..

Varaordfører Anita Håkegård Pedersen (SV) bekreftet også at hun vil kjempe for kommunale selvkosttomter, og viste til at SV har vært en pådriver i mange år for å få dette til med sterke politikere som Otto Aas og Tommy Berg i front.

Holder igjen

SV har vært en pådriver for å sikre utbygging av feltene, og da i kommunal regi slik at tilgangen på selvkosttomter kan øke. Altaposten er kjent med at Ap har stått bak rådmannens vurdering om at Alta kommune skal takke nei, og la private eiendomsutviklere få hånd om området. I formannskapsmøtet stemte Ap imidlertid for en ny forhandlingsrunde sammen med resten av formannskapet.


Beskyldes for pinlig handlingslammelse

Posisjonspolitikere hevder Ap har glemt Altas unge på boligjakt.

 

Ap har imidlertid også gitt klare lovnader om at Svenbakken skal bli kommunalt felt. Da en sak om fire kommunale tomter i Mobrinken i Tverrelvalen kom på formannskapets bord, uttalte ordfører Monica Nielsen (Ap) at kommunen lå i startgropa med flere titalls kommunale tomter i Tverrelvdalen.

– Nå er hovedkloakken i ferd med å realiseres, noe som vil utløse mange tomter. I tillegg jobbes det hardt med å få ferdigstilt to store felt i Tverrelvdalen som vil gi god tilgang på kommunale eneboligtomter til selvkostpris, informerte ordføreren.

Dette var to år tilbake io tid, høsten 2016. To år tidligere hadde hun og resten av Ap-gruppa allerede sikret flertall for det omtalte vedtaket i desember 2014 som påla administrasjonen å sikre seg arealet slik at Svenbakken  kunne omgjøres til kommunale selvkosttomter.

Mangel på oppfølging av kommunestyrets vedtak har utløst sterk kritikk fra borgerlig hold. Med bakgrunn at kommunetyrets vedtak ikke er fulgt opp ble politiske ledelse betegnet som pinlig handlingslammet.