– Babcock er i rute

Babcock avlyser krisen i akuttberedskapen. Nye fly, piloter og beredskapsplan er klar til overtakelsen.

TOPP FLYPARK: Babcock overtar ambulanseflydriften fra 1. juli. Det er bestilt inn ti nye fly og en ny jetmaskin som beskrives som «fantastisk», en Cessna Citation Latitude. Den blir stasjonert på Gardermoen, men vil ta oppdrag over hele landet. Prosjektleder Hilde Sjurelvforteller at maskinen er for øyeblikken i Denton for å utrustes med medisinsk innredning.(Foto: Babcock)  Foto: Babcock

nyheter

For innbyggerne i Alta-regionen, som har fra 13 til 28 mil til nærmeste sykehus, er de gule flyene som helseforetaket Luftambulansetjenesten disponerer det som kan skille mellom liv og død i situasjoner med akutt skade eller sykdom. For bare måneder siden var aktørene enige om krise i tjenesten – skikkelig krise. Babcock Scandinavian Air Ambulance (SAA), som hadde vunnet anbudet ble skyteskive, selv om driftsoperatøren Lufttransport hadde nær ett år igjen av kontrakten.