Sp vil utrede akutt- og fødeavdeling

Senterpartiets Geir Adelsten Iversen fremmer alternativ til Statsbudsjettet.

TRENGER UTREDNING: Stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen (Sp) er klar på at det må utredes hvordan akuttberedskapen ved Alta nærsykehus kan bli bedre.   Foto: Kita Eilertsen

nyheter

– Vi vil fremme utredning av akutt- og fødetilbud til Alta som del av vårt alternative budsjettframlegg, når Stortinget skal behandle statsbudsjettet for neste år.