Skattekartet: Sjekk din inntekt og formue mot snittet i kommunen

...og undersøk forskjellene i inntekt og formue mellom alle landets kommuner.

SKATTEKART: Klikk på bildet for å åpne skatteverktøyet. Gjør dine valg (inntekt/skatt/formue og kommune) øverst til høyre, eller klikk på ønsket kommune i kartet.  Foto: Adresseavisen

nyheter

I kartet over kan du klikke deg gjennom alle landets kommuner og sjekke hvordan ståa er målt opp mot resten av landet.