EU vil hjelpe med reinkjøtteksporten

Kautokeino kommune kan få drahjelp fra den norske EU-delegasjonen til eksport av reinkjøtt.

Mattilsynet fra Hong Kong på besøk og i møte med Finnmark Rein  Foto: GLR

nyheter

Bakgrunnen er en henvendelse fra ordføreren i landets største reindriftskommune til Nord-Norge-kontoret i Brussel. Johan Vasara skriver at kommunen blant annet har dialog med Finnmark Rein, som er landets største reinslakteri lokalisert til Kautokeino. Nå viser det seg at et unntak for toll spekemat kan hjelpe reinkjøtt inn i markedet.