– Blir «kul» på Altas sykehusavdeling

Alta-rådmann hevder Helse Nord anslo behovet til 40 sengeplasser, men endte opp med 14.

IKKE KAPASITET: Rådmann Bjørn-Atle Hansen forteller at Helse Nord hadde 40 døgnplasser ved den somatiske avdelingen ved KIlinikk Alta som utgangspunkt. Etter flere kutte-runder stod det igjen 14 døgnplasser betalt av helseforetaket, og seks mulige kommunale plasser. Bygget skal være ferdig i løpet av 2019 og klar til bruk.  Foto: Reiulf Grønnevik

nyheter

Formannskapet i Alta måtte onsdag ta stilling til om de skal bruke nær 8,8 millioner kroner på å kjøpe seks sengeplasser på sykehusnivå i Klinikk Alta av Finnmarkssykehuset. Alternativet er å etablere det samme tilbudet i kvalitet og kvantitet samlokalisert i Alta Omsorgssenter, som skal ha 108 sykehjemsplasser.