Vil fjerne «rabatten» og ta inn 30 nye skattemillioner

Foreslår kutt i driften og ber politikerne i tillegg hente inn 30 millioner i økt eiendomsskatt.

Illustrasjonsfoto  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

nyheter

I rådmann Bjørn-Atle Hansens budsjettforslag for 2019 ligger det inne en økning av eiendomsskatten fra 52 millioner kroner til 80 millioner kroner. Rådmannen forventer en årlig merinntekt på eiendomsskatten på over 30 millioner kroner som en følge av retaksering av alle eiendomsskatteobjekt, både bolig, fritidshus og næringseiendommer. Retakseringen kan kun skje hvert tiende år, og verdivurderingen har stått stille siden 2009.