Ordførerpartiene snudde og sikret boligtomt i Dalen

Planutvalget innvilget fradeling etter administrativt avslag.

FIKK FRADELE: Erling og Anne Grete Kivijervi fikk fradele boligtomt til datter Sanna. Et enstemmig planutvalg fant ingen reelle argument for å ikke imøtekomme klagen. Tomta er å finne tett på Tverrelvalsveien like ved Tverrelvdalen skole.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Anne Grete og Erling Kivijervi hadde først fått avslag på å fradele en tomt på 950 kvm til sin datter og hennes familie. I planutvalget så det lenge ut at klagen på det administrative avslaget ikke ville bli imøtekommet. Det selv om samtlige i planutvalget ga et klart uttrykk for at det ikke var noen reell grunn til avslaget.