Frödin gikk på en smell etter det retten kaller et PR-stunt

Må ut med til sammen 15.000 kroner

VANT IKKE FRAM: Per Johan Mikael Frödin ble dømt til 12.000 kroner i bot og saksomkostninger på 3.000 kroner.   Foto: PRIVAT

nyheter

Da forelegget på 10.000 kroner ikke ble vedtatt tok påtalemyndigheten ut tiltale mot den svenske fotografen og journalisten Per Johan Mikael Frödin.  Fotografen og journalisten Per Johan Mikael Frödin ble dømt i tingretten for å ha overtrådt reglene da han svømte for nær oppdrettsanlegget til Grieg Seafood Finnmark AS i Korsfjorden.