Fisker topper lista i Loppa

Jan Arne Bergeton Lerbukt  Foto: Hermes

nyheter

Aktører tilknyttet maritime næringer som topper både inntekts- og formuelista for Loppa. Skattelista røper at det er Jan Arne Bergeton Lerbukt, majoritetseier i Hermes AS, som topper inntektsoversikten. Han etterfølges av Arne Kristian Vestre.