– Kupplignende prosess

Organisasjonen ForFinnmark fyrer løs mot vedtaket om sammenslåing av Troms og Finnmark.

LIGNER ET KUPP: Randi Karlstrøm mener prosessen bør nullstilles etter gårsdagens høring, her sammen med Ragnhild Vassvik  Foto: Arkiv

nyheter

Det skjer etter at jusprofessor Eivind Smith i gårsdagens høring i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget mente at vedtaket fra juni 2017 om sammenslåing, er ulovlig.

– Dette bekrefter det vi i ForFinnmark har hevdet hele veien, at denne kupplignende beslutningsprosessen ikke er i tråd med de lover som Stortinget selv har vedtatt, hevder leder Randi Karlstrøm i en pressemelding.

Smith ga uttrykk for at Stortinget ikke har oppfylt sin rolle som forvaltningsorgan, slik Inndelingsloven krever.

– De kan endre loven, men ikke bryte den, mente han og begrunnet:

 – Fylkestinget har ikke tatt initiativ ifølge lovens krav, og saken er ikke utredet ferdig. Fylkestinget skal selv uttale seg på bakgrunn av et initiativ fra fylket og en utredning. Dette har ikke skjedd, verken i Troms eller Finnmark. Inndelingsloven krever en lokal og regional prosess.

Randi Karlstrøm mener at Stortinget må  nullstille prosessen og avvise representantforslaget som lå til grunn for vedtaket.

– Om ikke så skjer, oppfordrer vi Kontroll- og Konstitusjonskomitéen til å se på saken.