Vedtok kjøp i 2014 – «glemte» vedtaket

Etter først å ha «glemt» kommunestyrets vedtak i fire år kan posisjonspolitikerne nå gjøre kuvending.

GLEMTE VEDTAKET: I budsjettbehandlingen desember 2014 ble det vedtatt å sørge for å få kjøpt tilleggsareal, samt sikre at Svenbakken boligfelt kunne bygges ut som kommunale selvkosttomter. Onsdag kan formannskapet vedta å la private få hånd om arealene.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Saken er unntatt offentlighet, handler om Svenbakken boligfelt skal få kommunale selvkosttomer. Avgjørelsen faller onsdag i formannskapet.