– Ikke råd til disse tre ungdomsskolene

Rådmannen foreslår full sentralisering av ungdomsskolene.

SENTRALISERES BORT? Rådmann Bjørn-Atle Hansen foreslår i sitt forslag til 2019 å legge ned ungdomstrinnene ved Tverrelvalen, Talvik og Rafsbotn. Totale innsparinger på årsbasis 5,9 millioner kroner. 

nyheter

Rådmann Bjørn-Atle Hansen ber i sitt budsjettforslag for 2019 politikerne legge ned de desentraliserte ungdomsskolene i Tverrelvdalen, Rafsbotn og Talvik. Ifølge forslaget skal nedleggingen gjennomføres  fra skolestart høsten 2019. Ap har tidligere i høst hatt et medlemsmøte der det ble gjort vedtak om at alle foreslåtte endringer  av skolestrukturen som er gjort i omstillingsprosjektet som pågår, vrakes. Unntaket er nedlegging av Bossekop og Komsa  til fordel for en ny sentrumsskole. Samtidig har Altas politikerne enstemmig sagt at  det pågående omstillingsprosjektet minimum skal gi 80 millioner kroner på årsbasis i sparte kostnader.