– Viktig for å styrke barnas identitet

Karen Marja Eira Buljo viste og fortale barna i Maze barnehage alt om reinen.
nyheter

– Jeg synes det er viktig at man lærer om dette. Det er med på å styrke barnas identitet. De ble fortalt historier fra da jeg var ung om hvordan vi fraktet reinen over fjellet uten motoriserte kjøretøy. Hva de skulle ha med seg og sånt, forklarer Buljo.

Temadagen om rein går inn i et større opplegg barnehagen har.

– Barnehagebarna kjørt med den i to vintre før, men da ble det brukt slede.

– De hadde det veldig artig.  Det var først litt skummelt at dem skulle sitte på reinen, men det var ikke så skummelt mer da hun som eier reinen satte seg på og red, sier styrer ved Maze barnehage, Ellen Anne Sara Gaup.

Mye historie

At barna fikk en opplevelse utenom det vanlige, er Buljo enig i. Hun lærte og viste barna hvordan man skal henge utstyr og nistesekk på reinen, og hva de forskjellige heter på samisk.

– Det er ikke alle som får oppleve sånt. Da vi satt i lavvoen skulle barna selv fortelle hva de trodde man skulle ha med på tur; jakker, votter mat og sånt. Men det er jo så mye mer man trenger. For meg er det viktig å videreføre den kunnskapen man har om rein og det fagspråket man ser nå begynne å dø ut.

– Jeg synes at denne opplevelsen var veldig artig og lærerikt for barna.  Vi snakket om ridningen etterpå, og barna hadde ikke glemt hva vi hadde opplevd, De husket noen navn og temaer når vi snakket om det etter noen dager.  Det er veldig viktig med repetisjoner i ettertid når vi har sånne temaer i barnehagen, sier styreren.

Hun forteller videre at barnehagerammeplanen vektlegger at barnehagebarna skal bli kjent med sin kultur og få jobbe med tradisjonelle samiske arbeider og tema.

– Vi som jobber med barn skal være viktige rolle og språkmodeller for barna våre, og jobbe så godt vi kan for å bevare språket og identiteten til våre barn. Derfor er det viktig at barna får bli kjent og se og oppleve hvordan samiske barn levde før, og hvordan vi kan tilbakeføre dette igjen i vår tid.  Det som barn opplever og lærer som barn, det fester seg. Derfor er det viktig at allerede i barnehagen får se, oppleve og gjennomføre tradisjonelle samiske arbeider og tema.