Ønsker å bygge 50 hytter og legge til rette for 70 caravanplasser

Gøran Romsdal har store planer i Detsika.

Skisse over området  Foto: BLINK HUS arkitekter

nyheter

Romsdal har en opsjonsavtale med Finnmarkseiendommen FeFo på et 8.614 m2 ved Detsikabrotten. Det aktuelle området er i kommuneplanen avsatt til fritidsbebyggelse og caravanplasser.