– Dette er det varmeste du får mellom klubbene

De spiller egentlig «bare» fotball, men samtidig knyttes det bånd som har stor betydning for fremtidens idrettsånd i byen.

HINK OVER BANEN: Instruktørene, her Magne Henriksen, deltok like mye på treningen som barna. Det skaper motivasjon og glede i barnegruppa.   Foto: Astrid Krogh

nyheter

Det gjaller i veggene på hallen. Sko som treffer ballen, som igjen suser i maskene. Barna har lagt skolesekken til side, nå er det en ting som gjelder; fotball.