– På høy tid å få på plass vrakmottaket på Amtmannsnes

Frode Lindal (MDG) mener miljømessige hensyn må veie tyngre enn beboernes bekymringer for økt tungtrafikk.

VIL VRAKE PÅ NESSET: Frode Lindal synes det er på tide å skjære gjennom og etablere vrakmottak på Amtmannsnes.  Foto: Trine Vidunsdatter

nyheter

Fredag avholdes representantskapsmøte i Vesfas. Til dette møtet stiller MDG-representanten med en forventning om at vrakmottaket på Amtmannsnes løftes på ny.