Nå jobber også klimaet mot reindriftsnæringen

Vindmøller, kraftutbygging, hyttebygging, rovdyr – og endret klima. Alt er med på å gjøre livet vanskelig som reineier.

UTFORDRENDE: Et klima i endring får store konsekvenser for reindrifta, sier reineier Per Mathis Oskal. Varme og kulde om hverandre skaper dårlige beiteforhold. Store snømengder gjør at reinen trekker til skogen for å finne mat.  Foto: Astrid Krogh

nyheter

Per Mathis Oskal er reineier fra Sørreisa. Han forteller om stadig mer utfordrende forhold på vidda.