Åtte universiteter og høyskoler bes bruke mer penger

Hvis ikke risikerer de at Kunnskapsdepartementet kutter i bevilgningene.

Universitetet i Tromsø er en av universitetene som blir bed om å bruke mer penger. Her ved rektor Anne Husebekk.  Foto: Bjarne Krogstad

nyheter

Ifølge departementets beregninger er det Universitetet i Tromsø som har aller mest utestående i ubrukte midler – 532 millioner kroner, skriver utdanningsavisen Khrono. Universitetet i Agder følger etter med 383 millioner kroner.

Ser man på andelen av bevilgningen som står ubenyttet, er det altså åtte universiteter og høyskoler som har igjen mer enn 10 prosent av bevilgningen. Den største andelen har Universitetet i Agder med 27,8 prosent, etterfulgt av Norges musikkhøgskole (18,7 prosent), Universitetet i Tromsø (17,2 prosent), Høgskolen i Østfold (16,7 prosent), Norges handelshøyskole (16,5 prosent), Høgskolen i Molde (15,4 prosent), Høgskulen på Vestlandet (12,5 prosent) og Nord universitet (10,2 prosent).

I brevet til utdanningsinstitusjonene skriver departementet at de samlede avsetningene til sektoren har økt fra 3,2 milliarder kroner ved utgangen av 2016 til 3,8 milliarder året etter. Tar man med andre inntektsområder enn bevilgningen fra departementet, utgjorde de samlede ubenyttede midlene 6,7 milliarder kroner i 2017.

(©NTB)