Vasara: – Nei, Máze skole skal ikke legges ned

Rapport om grunnskolen i Kautokeino skapte både debatt og avklaringer. Og en rekke innspill til kommuneledelsen.

FOR DÅRLIG: Venstres Anton Dahl ba om fortgang i løsning av datautfordringene i Kautokeino. Skoleansatte får ikke gjort jobben som er lovpålagt med nasjonale prøver, mente han.   Foto: Magne Kveseth

nyheter

En evigvarende debatt om hva som skal kuttes hvis økonomien går fra vondt til verre fikk sin endelige avklaring i kommunestyret i Kautokeino sist uke. Svaret fra kommuneledelsen var krystallklart.

Ikke truet

– Nei, Máze skole skal ikke legges ned, det er besluttet i kommunestyret og jeg forstår ikke hvorfor spørsmålet om dette kommer opp hver gang man diskuterer skole eller barnehager, sa ordfører Johan Vasara.

Med det kan bygda Máze dermed puste lettet ut.

Leder for oppvekstsektoren, Bodil Utsi Vars, orienterte kommunestyret om grunnskolerapporten, som gjennomgående viser at kommunen tar små skritt framover i riktig retning, som hun sa. Blant annet gjør elevene ved Maze skole det bra på de normerte prøvene.

– Matteresultatene er ennå ikke gode nok og det er bakgrunnen for at vi har søkt om og nå får delta i prosjektet realfagskommune etter en felles søknad sammen med Karasjok kommune, sa Utsi Vars.

Bekymring

Flyttsamelistas Hans Ole Eira var bekymret over om Máze skole var med i rapporten i det store og hele.

Han fikk svar fra administrasjonen at personvernhensyn forbyr administrasjonen å publisere kartleggingen av elevene ved Máze skole isolert.

Skolen har 22 elever i år, mens den hadde 39 i forrige skoleår.

Aps Marit Karlsen ville gjerne vite hvordan læringsnivået er ved skolen i Máze og ba om å få resultatene fra de nasjonale prøvene.

Svaret ble ikke konkretisert, men det ble slått fast at skolen i Máze har de nest beste resultatene av skoler hvor det undervises på samisk, kun slått av skolen i Drag i Tysfjord.

– For meg som er mázeværing er dette gode og gledelige tall, sa Hans Ole Eira.

Samefolkets listes Klemet Erland Hætta kommenterte spørsmålet om skole og barnehage i Máze, der han mente kommunen hadde innkalt til et informasjonsmøte om mulig flytting av barnehagen til samme lokaler som skolen, med fomål å spare inn på driftskostnadene.

Trenger datakraft

Pensjonert lærer Anton Dahl (V) mente det var viktig å fokusere på dataparken til kommunen:

– Dette må vi ta tak i, det er en rekke forhold med lovpålagte nasjonale prøver som vi med nød og neppe får gjennomført, for nettet har ikke kapasitet og sånn kan det ikke være at lærerne ikke får gjort jobben sin. Jeg tror også vi trenger å høyne kompetansen på data i skolen, sa Dahl og viste til at saken har vært belyst for lenge siden, uten at noe har skjedd som har gjort situasjonen bedre.

– Det er bevilget to millioner kroner til ny datapark, sa ordfører Vasara, som mente det må vurderes om det lønner seg å kjøpe maskiner eller om man skal gå i dialog med leverandører og se på leasing.

– Nytt utstyr er nesten gammel allerede i morgen. Internettsituasjonen ved skolen er ikke akseptabel. Når man har nett på de aller fleste fjelltoppene i kommunen, men ikke på kommuneshuset eller skolen da er dette rett og slett ikke godt nok, så vi må kanskje tørre å tenke nytt og annerledes for nye IT-verktøy, sa ordføreren.

Fastboendes listes representant Ellen Anete Hætta syntes det var veldig bra at ordføreren og Anton Dahl tok opp problemene med de digitale utfordringene.

– Forhåpentligvis blir det bedre også med IT-kunnskapene, sa hun.

Roste administrasjonen

Etter gjennomgangen av grunnskolerapporten takket ordfører Vasara for jobben som var gjort med rapporten.

– Det er viktig at vi får informasjon om situasjonen i skolen og jeg vil rose administrasjonen for den jobben de gjør, tross mye kritikk knyttet til feilbudsjettering for barnehagene. Det er prisverdig at vi får være med i nasjonale prosjekter, sa ordfører Vasara.

Aps Marit Karlsen etterlyste evaluering av firedagers skoleuke, slik det ble lovet ved forrige møte. Rådmann Kent Valio henstilte til oppvekstsjefen å skaffe en slik evaluering, noe administrasjonen lovet politikerne å sørge for.