Årets lærlinger er kåret

Maria Malinina og Jøran Pedersen er årets vinnere.

  Foto: Privat

nyheter

Hovedutvalget for kompetanse vedtok 12. oktober å tildelte Finnmark fylkeskommunes lærlingepris til Maria Malinina i helsearbeiderfaget og Jøran Pedersen i sveisefaget, skriver Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.

– De tildeles prisen på bakgrunn av aktiv deltagelse og god innsats i læretida. Kandidatene kan også vise til å ha medvirket til et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsforhold på sin arbeidsplass.

Prisvinnerne blir invitert til fylkestinget den 17. oktober der de begge vil bli overrakt prispenger på kr. 15 000,-

Totalt var det foreslått ni kandidater til årets lærlingepris.