Nåtidens fariseere

KrF er et idealistisk parti med mange gode holdninger og intensjoner, skriver Bjørn S. Odden

Bjørn Odden, tidligere toppkandidat for Alta Frp.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Når et respektert parti i forkant av budsjettbehandling nekter å forhandle og velger en kampform med trusler og” menings terror” blir man skuffet. Vår politiske arbeidsform er basert på demokratiske prosesser og vår kulturs grunnleggende etiske prinsipper.

Et budsjett bør utarbeides gjennom samarbeid hvor behovene blir vurdert opp mot hverandre uten påvirkning av trusler og særinteresser

Sammen med 15 -20 % av landets befolkning er jeg tilhenger av et parti som etter KrF vurdering har et menneskesyn og en retorikk som gjør det umulig for KrF å samarbeide med partiet. Samarbeid, toleranse og respekt for andres meninger er en naturlig del av vårt” uakseptable menneskesyn.” Vi mener at politiske løsninger og prioriteringer skal utarbeides gjennom ide-dugnad og forhandlinger etter demokratiske prinsipper der man tar hensyn til den makt velgerne har gitt partiene gjennom demokratiske valg og prosesser.

Mener KrF at deres trussel-utspill og kollektivt nedlatende fordømmelse av politiske kolleger er en akseptabel form for demokrati og moralsk atferd? Er KrF et tolerant og fredselskende parti som ønsker å videreføre våre demokratiske spilleregler og ta vare på vår kristne kulturarv?

Det er i dag mange som er i tvil om det er tilfelle. Dere må selv vurdere hva som er riktig eller galt, og hvilken politisk side dere vil tilhøre. Det virker som om dere føler dere høyt hevet over vanlige folk både moralsk og snillistisk, så det er mulig at dere vil føle dere mer hjemme på venstresiden i det politiske landskap.

Om dere velger høyresiden, så tror jeg dere vil bli møtt med samarbeidsvilje og toleranse og inngå som en viktig bidragsyter i kampen for et varmt og demokratisk samfunn basert på de kristne grunnverdier.

Bjørn S. Odden