Hevder FeFo bremser utvikling

Fylkestingsrepresentant Claus Jørstad krever demokratisk styring av FeFo.

STØTTER BERG/NOODT: Claus Jørstad sier at Frp vil støtte en tydelig arbeidsordre til FeFo om å selge i stedet for å feste areal til kommunale utbyggingsformål. Samtidig at prisen ved salg til kommunene skal være godt under markedspris.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Fylkestingsrepresentanten har et sterkt engasjement fra Alta Frp i ryggen for å ta et oppgjør med hvordan dagens FeFo opptrer i forhold til innbyggerne.